Selwerd 1 geschiedenis

In het verleden was er vaak gebrek aan goede, betaalbare kamers voor studenten. Soms moesten nieuwkomers tot ver in september in een tentje op de camping in het stadspark doorbrengen omdat er voor hen geen kamer was. Midden jaren zestig nam de SSH het besluit om in de gloednieuwe noordelijke stadswijk Selwerd drie studentenflats neer te zetten, die aan duizend mensen woonruimte konden bieden. Rond 1966 begon de bouw van Selwerd 1.

Op 31 december 1968 kwam in de laagbouw naast de flat de concierge, Kees Norden, te wonen. De eerste bewoners verschenen in januari 1969. De flat was toen nog niet eens helemaal klaar. Iedere keer als er weer een etage af was kwamen er weer nieuwe bewoners.

De concierge had in die eerste jaren een hele dagtaak. Allereerst had hij dagelijks spreekuur, maar hij bracht ook de post rond die de PTT in een grote zak bij hem afleverde. En dan was er nog het winkeltje, waar je allerlei zaken alas suiker, brood, koffie en uiteraard bier kon krijgen. Een bar was er in de begintijd nog niet. Wel was er een recreatiezaal, gevestigd op 10-zuid. Drank werd er niet verkocht. Er stond een tafelvoetbalspel en een biljart. Begin jaren '70 kwam er in de ruimte wel een bar waar fris en bier werd verkocht. Geen sterke drank, want je moest de flatbewoners wel beschermen tegen het grote gevaar van whiskey en ander gedestilleerd. Vond men toen tenminste. Erg veel beginnersgeluk had de bar niet: op 15 april 1972 leidde een smeulende peuk tot een uitslaande brand die de bar en een deel van de kamers op 10-zuid verwoestte.

In die beginperiode werden er bewonersvergaderingen gehouden waar alle bewoners konden komen om belangrijke zaken die in de flat speelden te bespreken. De vergaderingen werden geleid door twee zogenaamde studentbeheerders, die beide in de laagbouw woonden, naast de concierge. Verschil moet er per slot van rekening zijn. De Selwerd-flats hadden in de jaren '70 de naam dat er veel mensen van af sprongen. De Universitaire GezondheidsDienst heeft zelfs een onderzoek ingesteld hoe dat zat, maar het bleek allemaal erg mee te vallen.

In navolging van Selwerd 2 werd ook op Selwerd 1 een Bewonersvereniging met statuten opgericht in 1985. De bewonersvergaderingen veranderden in nestorenvergaderingen waar de nestoren van de afdelingen bijeenkomen om over flatzaken te praten in plaats van alle bewoners. De twee studentbeheerders verdwenen ook. Ze maakten plaats voor 'het bestuur van de Bewonersvereniging', bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Een van de eerste voorzitters was Tom Hetie die ruim vier jaar van zijn leven aan de flat besteedde.

Bewoners met
groene fietsen worden gecontroleerd door Jan Fr en GJ

Sinterklaas doet GJ
na

het
bestuur van 1998 denkt over haar opvolgers

Renovatie

Zo langzamerhand werden de flats oud.Veel dingen voldeden niet meer of waren ernstig aan slijtage onderhevig. De SSH vond het in 1989 daarom tijd worden de drie flats te renoveren. Selwerd 1 was het eerst aan de beurt, hoewel de flat er nog het beste van de drie bij stond. In mei 1989 moesten de bewoners de flat uit. Ze hadden vervangende woonruimte gekregen in de studentenflat Coendersborg, ergens in het zuiden van de stad. Wel had men de mogelijkheid terug te keren als de renovatie was voltooid. Ondanks dat weigerden een aantal mensen aanvankelijk te verhuizen, omdat ze hun oude huurcontract niet mochten houden, maar een nieuwe moesten tekenen. Uiteindelijk vertrok toch iedereen en kon het werk beginnen. Een kamer op iedere afdeling werd opgeofferd om plaats te maken voor extra wc's en doucheruimte. Vroeger waren er twee wc's en twee douches voor zestien mensen, nu zijn dat drie douches en vier toiletten voor vijftien bewoners. Verder werd eerder genoemde afdeling 10-zuid ingrijpend verbouwd. Op de plaats van de bar werden een aantal kamers gebouwd. De bar verdween naar de oude garage van de concierge, op de begane grond. Verder werd er een afdeling Begane Grond Noord bijgebouwd. In december 1989 was de renovatie van Selwerd 1 rond. Vervolgens was Selwerd 2 aan de beurt. De bewoners van '2' werden met z'n allen overgeplaatst naar Selwerd 1. Woonde je op Selwerd 2 op de vijfde naast de douches, dan kwam je daar op Selwerd 1 ook weer terecht. Dat kon, omdat zeer weinig bewoners van voor de renovatie terugkeerden.

De barcommissie van Selwerd 2 richtte een nieuwe bar in en op 31 december 1989 kon het eerste glas Heineken bier worden getapt in de nieuwe bar. De komst van het Selwerd 2-volk bracht met zich mee dat veel Selwerd 2-gebruiken ook werden ingevoerd, zoals het jaarlijkse flatfeest van begin mei. De maandelijkse krant voor de bewoners, de Flatgazet, verhuisde ook mee. Verder waren de bewoners gewend aan een eigen schoonmaker, die ze ten koste van alles wilden houden. Op Selwerd 1 had Elle Wiltjer de flat al vanaf het begin van haar bestaan schoongemaakt. De SSH wilde echter een schoonmaakbedrijf. Begin 1990 maakte de flatbevolking duidelijk achter de schoonmakers te staan en dat had succes: Wiltjer mocht blijven. Wel eerst op proef, maar het schoonmaakbedrijf bleef buiten de deur.

vergunning

In 1994 bezocht de politie de bars van Selwerd 2 en 3. Die draaiden, net als de bar van Selwerd 1, zonder vergunning. Na langdurig overleg besloot de gemeente Groningen de bars van de drie flats een societeitsvergunning te verstrekken. De bar was daarmee legaal geworden, maar kreeg wel te maken met lastige zaken waarmee voor die tijd geen rekening hoefde te worden gehouden. Zo moest er vanaf dat moment een bedrijfsleider zijn en ook moest de boel nog beter worden schoongehouden, omdat nu immers de Keuringsdienst van Waren een kijkje kon komen nemen.

Begin 1997 besloot de SSH een aantal afdelingen te gaan reserveren voor uitwisselingsstudenten. Ook werden er meer buitenlandse studenten naar Selwerd 1 gehaald, om zo een grotere concentratie te krijgen. Dit is uiteraard voordeliger, omdat er zo minder begeleiders nodig zijn. Met de komst van de uitwisselingsstudenten ontstond een prettige mix van bewoners in de flat.

Wanner het condoomautomaat, dat vroeger in het washok terug komt, dat is de grote vraag.

  • Terug naar het begin

    Deze site is geript door Milan
    Originele auteur: Waarschijnlijk Marcel Doosje